Get Adobe Flash player

Numerologija

Numerologija je znanost o tajanstvenim i skrivenim značenjima brojeva i njihove važnosti za naše društvo i postojanje. Numerologija je evoluirala iz grane matematike i to više kao konkretan i operativan sustav brojeva. Nasuprot astrolozima koji već stoljećima predviđaju događaje, definiraju osobnosti prema horoskopskim znakovima u odnosu na položaj i kretanje planeta, numerologija je razvila svoj način predviđanja događanja uporabom i kombiniranjem brojeva. Na taj se način mogu predvidjeti budućnost, zdravlje, odnos sa drugim osobama, pogodni dani za određene aktivnosti i mnogo više.

Kod istoga, najbitnije je izračunati osobni broj osobe. Osoba može imati više svojih osobnih brojeva ovisno o tome što se želi saznati; npr. ukoliko se želi saznati kakav je karakter osobe, tada ćemo upotrijebiti tablicu za izračunavanje osobnog broja pomoću imena i prezimena. Ukoliko bi se željelo znati kakva je osoba po pitanju ponašanja i odnosa sa djecom i sl., tada ćemo posegnuti za izračunom osobnog broja pomoću datuma rođenja.

Niže je prikazana tablica u kojoj se može vidjeti kako svakom slovu pripada određeni broj od jedan do devet:


Tablica za izračunavanje prema kabalističkoj metodi

Bitno je razlučiti kako iz imena i prezimena neke osobe možemo saznati samo glavne osobine te osobe. Ukoliko bi željeli saznati mnogo više, potrebno je odrediti broj duše i tijela te osobe. Prema starim magijskim numerološkim pravilima, isto se izračunava kombiniranjem triju brojeva: broj imena i prezimena te broj imena i prezimena razdvojen prema samoglasnicima pa potom prema suglasnicima.
Uz navedeni broj, vrlo je bitan i prateći tajni broj zračenja. On označava našu ulogu u životu i daje ključ naših sudbina koje otvaramo i pišemo svojom slobodnom voljom. Taj broj može služiti kao vodič kroz cijeli život jer je nepromjenjiv a izračunava se iz datuma rođenja.Biblijska numerologija je simbolika brojeva koji se oslikavaju u Bibliji. Mnogi brojevi u Bibliji, posebno u knjizi Daniela i Otkrivenja, sadrže simboličko značenje, ali većina su samo brojevi kao prateće matematičke konotacije, bez bilo kakvih simboličkih značenja. Poznati primjer Biblijske numerologije je broj 666, broj zvijeri.
Dodatno, tematika biblijske numerologije je navedena niže - na čitatelju je da prosudi njenu narav:

Matej 24:3
I dok je sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: Reci nam kada će to biti? I što će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?

Daniel 12:4
A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka: Mnogi će tumarati, i znanje će se povećati.

Matej 13,34-35
Sve ove stvari Isus reče mnoštvu u prispodobama i bez prispodobu reče im on: da se ispuni što je rečeno po proroku: 'Ja ću otvoriti usta u prispodobama, iznijet ću stvari koje su čuvana tajna od postanka svijeta.'

Neki od tih parabola su u obliku jednadžbe. Niže je primjer:

Matej 18:21-22
Onda je došao Petar i reče mu: 'Gospodaru, kako često će bratov grijeh biti protiv mene, a ja mu oprostiti? Do sedam puta?' Kaže mu Isus: 'Neću reći tebi, do sedam puta, ali, do sedamdeset puta sedam.'