Get Adobe Flash player

Astrologija


Kako bi se izbjegle uobičajene zablude o Astrologiji i samom pojmu horoskopa, koje se pojavljuju uslijed nedovoljnog poznavanja i razumijevanja astroloških fenomena pri čemu nerijetko dolazi do pogrešnog stava prema stvarnosti i vlastitom životu, nužno je pokušati definirati opći pojam horoskopa:
Horoskop je simbolički prikaz međuodnosa prirodnih principa na izvjesnom mjestu u momentu nečijeg rođenja koji je u skladu sa međuodnosom tih istih prirodnih zakona u svijesti pojedinca. Dakle, prisutne su dvije pojave koje su u međusobnom 'reciprocitetu'. Prirodni zakoni su sami po sebi nevidljivi te se iz tih razloga koriste položaji planeta kao njihovim pokazateljima. Planete su poput kazaljki na satu pri čemu je svaka u skladu sa jednim prirodnim zakonom. Sunčev sistem je veliki sat sa deset kazaljki koje se okreću nejednolikim brzinama označavajući razne prirodne cikluse. Za istaći je kako te iste kazaljke na satu prikazuju vrijeme, ali ga ne stvaraju. Analogno navedenom, planete nisu uzročnici već pokazatelji, te nam služe kao pomoćna sredstva pri izradama horoskopskih analiza.

Astrologija je bazirana na pravilu: 'Sve što nastane u nekom trenutku, ima osobine tog trenutka'. Osobine trenutka su međuodnos prirodnih zakona na tom mjestu. Često postoje slučajevi iz prakse u kojima se osobe, upoznate sa svojim horoskopom, počnu 'bojati' određenih planeta npr. Saturna, te odlaze do krajnosti u smislu razvijanja praznovjerja kako svoj život počinju doživljavati kao nešto, na što oni sami nemaju nikakva izravnog utjecaja.

Prema navedenom, stvaraju se uobičajene zablude kako planete zrače i utječu na nas i naš horoskop. Istina je kako planete zrače kao što zrači sve u prirodi - ali to je nebitno. Planete su samo pokazatelji, a uzroci su u nama. Prema gore spomenutoj osobini trenutka slijede često uobičajeni zaključci-zablude: 'Ja sam takav jer su u momentu mog rođenja planete stajale u takvoj i takvoj konstelaciji'. Međutim, mi dolazimo u ovaj život u skladu sa prirodnim zakonima koji u to vrijeme vladaju, a ne određeni njima. U tom slučaju zabluda se sastoji u tome da se uzrok za nečije osobine stavlja izvan domene čovjeka a što automatizmom povlači za sobom da isti po bilo kojem pitanju ništa nije u mogućnosti promijeniti.

Odgovor na navedeno bi se mogao svesti na: 'Nisam ja takav jer sam rođen u tom momentu, već sam se inkarnirao u tom momentu jer sam takav; odnosno, svojim sam osobinama odredio svoju budućnost pa tako i moment buduće inkarnacije.' Naime, sve naše osobine su samostvorene navike a njihova realizacija u vanjskoj stvarnosti su životne situacije u koje ulazimo ili iste izbjegavamo. Dakle, za nekoga će ista situacija ili događaj biti stvar sudbine a za nekoga pojam slobodne volje koja ga je do istoga vlastitim stavovima i dovela.


Fragment staroegipatskog Denderinog horoskopa, Louvre, Pariz

Jednostavnije rečeno, tko preuzme odgovornost za vlastite izbore i odluke, taj doživljava svarnost kao manifestaciju slobodne volje, a tko pak uzrok za svoje izbore ili odluke stavlja u kontekst izvan čovjeka, taj subjektivno ima osjećaj postojanja 'više sile' ili 'sudbine' u svom životu.

Prema svemu navedenom, sami smo gospodari svoje 'sudbine' onoliko, koliko gospodarimo vlastitim mislima i stavovima.

Na uobičajeno pitanje nakon utvrđivanja konstelacije nečijeg horoskopa: 'Može li se to promijeniti ili izbjeći?', odgovor bi bio: 'Može - u onoj mjeri koliko je ista ta osoba u stanju promijeniti samu sebe!'

Dakle, ne postoje 'dobri' ili 'loši' horoskopi, aspekti, tranziti i sl. Postoje eventualno ugodni i manje ugodni horoskopi, ali se to isto ne može izjednačiti sa dobrim ili lošim. U našem slučaju, manje ugodni horoskopi nerijetko znaju poslužiti kao sredstvo razvoja - dakle, evolutivno. Horoskop svake osobe je najbolji mogući horoskop za tu istu osobu, obzirom na njenu karmičku prošlost, jer joj pruža najviše mogućnosti za razvoj.