Get Adobe Flash player

Upute za medije - tumače poruka


   Danas je moguće pronaći mnogo vrsta karata koje služe tumačenju prošlosti i sadašnjosti te predviđanju budućnosti, ali najpoznatije su karte koje potječu iz XIV. stoljeća, a dolaze iz Italije. Između spomenutih karata također postoje razlike, no one se u prvom redu očituju u različitim ilustracijama, što ovisi o autoru i vremenu u kojem su nastale.

   Osim toga na tržištu su sve prisutnije karte koje iznose samo svijetlu stranu, onu koja prikazuje anđele te u sebi nose njihove dnevne poruke, čije se podrijetlo obrazlaže različitim putevima kanaliziranja anđeoskih energija. Izvlačenjem takve karte korisnik nasumce izvlači i prateću poruku. No potrebno je razjasniti moguće zablude − Karte duhovnosti nisu proricateljske karte, njihova je glavna svrha ostvariti i biti u bliskom kontaktu sa svijetlom energijom anđela uz prilagođavanje vlastitoga ponašanja i djelovanja kroz primljene savjete/poruke iz Svetoga pisma.


   Razumijevajući elementarne fizikalne zakone s naglaskom na energiju te njezinu protočnost i neuništivost, nužno je eliminirati suhoparan i monoton pogled na svijet u crno-bijeloj tehnici kakav je pristup do sada bio prisutan, odnosno kroz pojednostavljenu prizmu dobra i zla. Prijeko je potrebno tu formulu preokrenuti u suprotnom smislu od onoga postavljenoga – dakle Zašto? Zbog čega? Kako? pretočiti u Zato. Zbog toga. Na taj način.

   Upravo u tom dijelu je odgovor na osnovnu bitnost u razlikama Karata duhovnosti u odnosu na ostale njima slične i dostupne proizvode. Dakle, učinjen je po prvi puta bitan odmak od dosadašnjih stereoptipa te su u ovom trenutku utemeljili jednu novu, inovativnu bazu za buduće evolucije novoga pristupa ovoj tematici.

Nesumnjivo je kako je u osnovi primanja poruka značajna potreba otvorenosti medija koji se koristi kartama kao pomagalom, no važno je umjeti iznaći razliku kako tri identične karte izvučene identičnim redom za dvije različite osobe ne smiju i ne mogu dati jednostrani obrazac odgovora. Stoga tumačenje nužno iziskuje spretnost i iskustvo, a ponajviše stupanj duhovne evolucije medija koji se kartama služi.

Imajući na umu definirano prihvaćanje božanstva kroz spoj apsolutne istine i ljubavi, izazovno je u taj obrazac Stvoritelja umrežiti pitanje koje će krajnjem primatelju poruke pobuditi želju i otvoriti kanal protoka razmišljanja u drugom smjeru od onoga koji je generacijski zarobljen u fizičkim porama i uzrokovan fizičkim postojanjem na ovom planetu.

Zbog toga je, prije doticaja s kartama, za primanje poruke potrebno duhovno se otvoriti, iskoristiti intuitivnu osjetilnost te ju kroz vrijeme potpuno prihvatiti kao neupitnu nužnost za korištenje kanala komunikacije. Vodeći računa o tome kako samo vrstan (i omotan u dobro) komunikacijski medij može dokučiti suštinu poruke, vrijeme i iskustvo pružit će upravo medijima mogućnost da prvo oni učine taj potreban korak ka duhovnom uzdizanju, što će za posljedicu imati i prenošenje potencijala na primatelja poruke. Tako se stvara ciklus duhovne evolucije, što bi u konačnici ovaj planet učinilo lebdeći lakim u odnosu na težinu koji sada nosi. Naime samo će se na taj način kroz medij prikazani put i savjet učiniti razumljivim i dostižnim prema Stvoritelju.

   Najveća odgovornost medija jest uspostavljanje originalnog, razlikovnog odnosa prema svakom primatelju poruke jer je uobličavanje poruka u jedinstven obrazac najčešća zamka u koju medij može upasti. Iako to u samoj biti neće predstavljati pogrešno djelovanje, nego samo rasipanje energije u okolinu uz nesavjesno neiskorištavanje potencijala koje je mediju omogućeno u zajedništvu s drugom stranom, što dakako predstavlja i nepotreban gubitak dragocjenog vremena, čime se odgađa energetsko uravnoteženje disproporcije pozitivnih i negativnih sila na Zemlji i u svemiru općenito. Stoga se apelira na medije da savjesno i predano izvrše taj sada prilagođen i omogućen odgovorni korak ka duhovnoj evoluciji.

   Detaljnija analiza o uzročno-posljedičnim vezama tekstualno-ilustracijske simbolike u kartama namjerno je izostavljena kako bi se izbjeglo odustajanje potencijalnih medija od praktičnih radnji zbog mogućih individualnih orijentacija medija. Zato je svakomu omogućeno prihvaćanje simbolike prema vlastitom duhovnom stupnju usavršenosti. Budući da su poruke kroz tekstove i ilustracije evolucijski progresivne prirode, sam će medij svoje mjesto u prenošenju poruka naći kroz razinu vlastitoga duhovnoga stupnja razvoja te će širinu medijskog kanala prilikom prenošenja poruka prilagoditi istome.
   Ilustracije svijetle energije (anđela) prikazane su kroz 56 karata od kojih 7 (arkanđeli) predstavljaju uzdignuto razvijene energije. Pri tumačenju poruka iste treba koristiti kao snažne navjestitelje za objašnjavanje prethodno ili naknadno oslikanih događaja kroz ostale karte. Drugi anđeli tumače prošle i trenutne ili navješćuju buduće događaje, ovisno o upotrijebljenom kontekstu. Medij je pri svakom njihovom pojavljivanju dužan i obavezan izvući najsvjetliji trak koji iz njih izlazi te ga uobličiti u jasnu poruku.

   Prikaze poruka dobivenih preko ilustracija podzemnog svijeta kroz 22 karte, od kojih 7 čine sintezu zrcalno iskrivljene perspektive poruke, i to kroz govor najsnažnijih demonskih prikaza, vješti će medij prihvatiti i protumačiti kroz izmijenjenu perspektivu gledanja na poruku. Naime uvijek je potrebno imati na umu kako demoni, kao pali anđeli, nisu uvijek svjesni svojih radnji, ali ne treba ni zaboraviti da i takav način tumačenja u pojedinim slučajevima predstavlja snažnu manipulaciju nevičnim medijem s njihove strane. Slikovito rečeno, demoni pri promatranju medija kroz zaneseni obris ilustracije utječu na tumačevu percepciju koja će se izmijeniti, dok će se energija tame istodobno poigravati njegovim uobličavanjem poruka, stežući mu auru i krunsku čakru jačinom proporcionalnom njegovu duhovnom stupnju razvoja i duhovnoj otvorenosti. Upravo se iz toga razloga mediju ne preporučuje razumijevanje demonske stilske simpatičnosti jer su vrlo vješti u znalačkoj manipulaciji.

   Otvaranjem Karata duhovnosti ulazite u novi Svijet i otkrivate potpuno novi kanal komunikacije sa svijetlim energijama. Karte će vam predstaviti inovativan spoj između dva razdoblja – konzervativnog tradicionalizma koji je na odmaku i modernog doba koje otvara vrata nužnosti individualne duhovne evolucije.


   Za dolazak pred vrata novoga Svijeta potrebno je učiniti sljedeće: izdignite vlastitu ljubav prema sebi prihvaćajući i cijeneći sebe; prije korištenja karata odvojite nekoliko meditativnih minuta za sebe i pritom pronađite mir u svojem srcu sa spoznajom kako se sve kreće prema velikom iscjeljenju. Naime kontakt i komunikacija s anđelima moguća je upravo zahvaljujući ljubavi.

   Stoga pronađite vlastiti mir, otvorite svoje srce i ojačajte kanal komunikacije – zatvorenim srcem otežavat ćete anđelu da vam pristupi. No znajte da su anđeli vrlo strpljivi – uvijek su kraj vas i čekaju vaš poziv, oni su vaši planetarni pomagači.

   Karte predstavljaju novo doba odvajanja od izolacije i tame, one su dnevni podsjetnik na prijeku potrebu odvajanja od strahova, beznadnosti, gorčine i ljutnje. A nakon teških emocija dolazi – ljubav. Poslije ljubavi i vlastite duhovne evolucije otvorit ćete se povezivanju prema svjesnosti ostalih inteligentnih bića na našem planetu, što je ispunjeno čudesnošću i savršenošću. Tek tada počet ćete istinski živjeti život pri čemu će strah, mržnja i svi ostali negativni oblici misli prikriveni u vašem umu biti istisnuti na površinu i otpušteni.

   Karte duhovnosti prvi su korak na putu do susreta s ljubavlju i radošću kakvu će teško biti i zamisliti. I ne zaboravite − anđeli nam se svima približavaju. Oni očekuju naša otvorena srca i jedino ih mi sami moramo otvoriti te na taj način omogućiti kontakt s njima. Anđeli nam se približavaju, i to s velikim entuzijazmom. Stoga upravo sada otvaramo vrata novom Svijetu i novoj stvarnosti koja dolazi do nas.

* Medij: osoba koja tumači značenje poruka za sebe ili za druge.